Skip to content

Soláthraíonn cláir thaithí oibre taithí luachmhar ar an timpeallacht oibre do mhic léinn agus cabhraíonn siad le mic léinn taithí phraiticiúil a fháil, cabhraíonn siad leo roghanna gairme a dhéanamh agus a scileanna tionscail a fhorbairt.

Is minic gurb í taithí oibre an chéad uair a bhíonn ag go leor mac léinn taithí a fháil ar an timpeallacht oibre, agus tá dea-ullmhúchán agus eagrú clár taithí oibre riachtanach má tá na deiseanna seo le bheith tairbheach agus sábháilte.

Treoir nuashonraithe

Agus é sin san áireamh, rinne an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha (ACCS) athbhreithniú agus nuashonrú le déanaí ar ár dtreoir don Chlár Taithí Oibre do Mhic Léinn le haghaidh Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha.

Cabhróidh an treoir seo le scoileanna ullmhú do chláir taithí oibre agus cabhróidh sé lena chinntiú go bhfuil na rialuithe riachtanacha um bhainistíocht riosca i bhfeidhm.

Image full width
Leideanna den Scoth: Bainistiú riosca maidir le taithí oibre

Príomhathruithe

Clúdaíonn an doiciméad raon príomhréimsí atá le breithniú lena n-áirítear róil agus freagrachtaí, slánaíocht agus árachas Stáit, cláir thaithí oibre a bhainistiú agus tuairisciú timpiste. Tá roinnt uirlisí agus seicliostaí úsáideacha ann freisin chun cabhrú le scoileanna a gcláir taithí oibre a chur ar fáil go héifeachtach.

Tá roinnt athruithe déanta ó foilsíodh an leagan roimhe seo in 2016. Áirítear ar na hathruithe sin:

  • Treoir maidir le tuairisciú teagmhas ar NIMS (an Córas Náisiúnta um Bainistíocht Teagmhais)
  • Tuilleadh soiléireachta maidir le riachtanais ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána le haghaidh taithí oibre

Féach ar an treoir

Is féidir leat rochtain a fháil ar an treoir iomlán thíos.

Have you got a moment?

Share your feedback on your experience of using our website by answering two quick questions.

×